EYEWINGS

Bij EYEWINGS draait het om afstandsbestuurde dataverzameling en -verwerking. We doen dat in drie verschillende disciplines: aerial survey, inspecties en visuele presentaties. Zowel in het zichtbare deel van het lichtspectrum als met infrarood als ultrasoon. Meestal vanuit de lucht, maar over water is net zo goed mogelijk.

Verder dan techniek
Tegenwoordig is er zoveel mogelijk met afstandsbestuurde apparaten als drones. Er kan een enorme hoeveelheid informatie verzameld worden in korte tijd. Maar bij EYEWINGS gaan we verder. Het gaat er immers om wat de opdrachtgever met de verzamelde data kan, zodat het voor hem relevante informatie wordt.
Daarom bouwen we zelf onze drones en software, zodat we naadloze aansluiting met de systemen en wensen van de opdrachtgever kunnen bewerkstelligen.
Vanzelfsprekend is Eyewings volledig gecertificeerd volgens de zware ROC. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld binnen de gecontroleerde zones van vliegvelden werken en mogen we dicht langs gebouwen vliegen om nauwkeurige inspecties mogelijk te maken. Details zijn zo tot op millimeter niveau zichtbaar.

Partners
Samen met Erwin Visschedijk en Jurjan Lammers is Rutger van Soelen partner in Eyewings.

Hier vind u de link naar de site van Eyewings.