Opleiden

InspirAktie begeleidt studenten

Sinds kort begeleidt InspirAktie ook een aantal studenten van de universiteit Wageningen.
De studenten zijn bezig met opdrachten vanuit het vakgebied Communication and Persuasion.

De opdracht is het opstellen van een plan voor het verder bekendmaken van Nederlandse chefs en consumenten met de vele mogelijkheden van wild.

Wild is immers het meest scharreligste vlees denkbaar, met een kwaleit van leven die de zogenaamde ‘beter-leven’ sterren van de Dierenbescherming overklast. Daarnaast is wild juist in Nederland het jaarrond verkrijgbaar.
Het is vaak afkomstig van wild dat in het kader van schadebestrijding of wildbeheer wordt gedood. Zo is het vlees van die vele honderdduizenden wilde ganzen in Nederland een prachtig, lokaal en puur alternatief.

Met het oog op het duurzame karakter van vlees dat van wild afkomstig is, werkt InspirAktie graag mee om de bekendheid daarvan in Nederland te vergroten en tegelijkertijd de kennis van studenten te vergroten.