InspirAktie

InspirAktie helpt, begeleidt ondernemers & organisaties en participeert in ondernemingen die het duurzame verschil willen maken.

Dat kan vanuit de rol van adviseur of begeleider, maar ook commissariaten en toezichthouderschap behoren tot de mogelijkheden.
De inzet is steeds om dat te vinden en te gebruiken, dat helpt en natuurlijk duurzaam is.

Onderstaande filmclip van de BBC beeld dat prachtig uit:

Rutger van Soelen is de spil binnen de onderneming.

Lees meer ...

AquaSurveyor met blauwalgsensor

Samen met Hoogheemraadschap Rijnland is door Eyewings weer een volgende innovatie ontwikkeld: een varende chlorofyl- en blauwalgsensor. Daarvoor is gebruik gemaakt van het platform van de BathyBoat. Met deze innovatie zal het veel makkelijker worden om de ontwikkeling van met name blauwalg te volgen omdat de boot autonoom met behulp van voorgeprogrammeerde waypoints kan varen en data verzamelen die meteen uit te lezen is. De boot kan natuurlijk ook nog steeds handmatig op afstand bestuurd worden.

De eerste testvaart heeft gisteren plaatsgevonden en was succesvol. De sensor registreert correct en de data worden in de computer aan boord van de boot correct ingelezen en aan een nauwkeurige positie gekoppeld door de aanwezige on board RTK.

De volgende ontwikkeling zal een uitbreiding van sensoren zijn voor de AquaSurveyor, naast een iets groter model boot. Dan kunnen de sensore ook modulair worden ingebouwd. Met deze sensoren wordt de AquaSurveyor een volwaardig instrument om realtime waterkwaliteit te meten.

De aanvullende, modulaire sensoren die nu gepland staan zijn

  • Opgelost zuurstof
  • REDOX
  • Geleidbaarheid
  • PH

Kijk voor meer info op www.aquasurveyor.com

Lees meer ...