InspirAktie

InspirAktie helpt, begeleidt ondernemers & organisaties en participeert in ondernemingen die het duurzame verschil willen maken.

Dat kan vanuit de rol van adviseur of begeleider, maar ook commissariaten en toezichthouderschap behoren tot de mogelijkheden.
De inzet is steeds om dat te vinden en te gebruiken, dat helpt en natuurlijk duurzaam is.

Onderstaande filmclip van de BBC beeld dat prachtig uit:

Rutger van Soelen is de spil binnen de onderneming.