Eyewings helpt waterschap met nestdetectie

Waterschappen zitten met een dilemma als het gaat om het onderhouden van de oevers van watergangen. Voor goed onderhoud moeten die taluds schoon blijven en vrij van (overdadige) begroeiing. De oevers worden daarom in het seizoen regelmatig gemaaid. Het water in de watergangen moeten immers ongehinderd door kunnen stromen. Maar dat maaien staat op gespannen […]

2SKiP

De afgelopen tijd ben ik in contact gekomen met een nieuwe boeiende start-up: 2SKiP. 2SKiP is een platform in opbouw voor het samen ontwikkelen en innoveren in zelf te definieren communities. Het werkt met cirkels. Open en gesloten cirkels. Daarin kan kennis, idee en inzicht gedeeld worden om samen tot een beter ontwerp / initiatief […]

InspirAktie

InspirAktie helpt, begeleidt ondernemers & organisaties en participeert in ondernemingen die het duurzame verschil willen maken. Dat kan vanuit de rol van adviseur of begeleider, maar ook commissariaten en toezichthouderschap behoren tot de mogelijkheden. De inzet is steeds om dat te vinden en te gebruiken, dat helpt en natuurlijk duurzaam is. Onderstaande filmclip van de […]