Eyewings helpt waterschap met nestdetectie

Waterschappen zitten met een dilemma als het gaat om het onderhouden van de oevers van watergangen. Voor goed onderhoud moeten die taluds schoon blijven en vrij van (overdadige) begroeiing. De oevers worden daarom in het seizoen regelmatig gemaaid. Het water in de watergangen moeten immers ongehinderd door kunnen stromen.

Maar dat maaien staat op gespannen voet met de nieuwe Wet Natuurbescherming. Daarin is onder meer vastgelegd dat nesten niet mogen worden verstoord, op straffe van flinke boetes per nest. Elk Waterschap beheert vele honderden kilometers aan taluds en oevers en dan gaan die boetes flink in de papieren lopen. Met het toenemende toezicht hierop, moeten er oplossingen komen.

Eyewings heeft daarom een app ontwikkeld voor de trekkermachinisten die het maaiwerk uitvoeren. Zodra de trekker in de buurt van een nest komt, gaat er een alarm af. De machinist kan al rijdend de maaikorf omhoog halen, doorrijden en zodra het alarm is gestopt de maaikorf weer laten zakken en verder maaien.

Om dit mogelijk te maken, worden de nesten vooraf aan het maaien door Eyewings met behulp van drones die uitgerust zijn met hoge resolutie warmtebeeld camera’s geautomatiseerd in beeld gebracht. Met die gegevens wordt de app vervolgens automatisch geüpdatet.

Door de inzet van drones, gekoppeld aan toegepaste IT is een bijzonder effectieve oplossing mogelijk gemaakt die ook nog eens efficienter is dan andere methodes.

Hier is een link naar meer informatie en een persbericht.