Innovatie bij Hollands Wild

Afgelopen jaar heeft Hollands Wild een heerlijk nieuw product ontwikkeld waar de wilde gans in is verwerkt: WildStoof.

Wilde ganzen zijn in steeds grotere aantallen in onze polders te vinden. Dat kun je werkelijk een succes van de natuur noemen. Het is ook te zien als een reactie van de natuur op onze eenzijdige inrichting en gebruik van het landschap.

Die wilde ganzen zijn tegelijkertijd ook een toenemend probleem aan het worden voor de landbouw. Door hun enorme aantallen begint de schade op te lopen voor boeren. Ze eten gras, jonge gewassen en ze poepen veel. Gras met ganzenpoep lusten de koeien vervolgens niet en dus dubbel probleem voor de boer. Ze worden dus bestreden.

En nu komt het: dat vlees van wilde ganzen is heerlijk! Daarom zet Hollands Wild in op het zo goed mogelijk benutten van dat vlees door er lekkere producten van te maken die makkelijk te bereiden zijn voor de consument. Producten dus van het meest scharreligste vlees denkbaar, uit onze eigenste polders, zoals de nieuwe WildStoof.

De WildStoof was vorig jaar al verkrijgbaar bij een aantal locaties van Bram’s. Dat bleek een schot in de roos en daarom is het dit jaar op alle locaties van Bram’s leverbaar: frites met WildStoof.

Er is ook de nodige aandacht aan besteed door de media en zo kwam de Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland ook persoonlijk langs om zich uitgebreid voor te laten lichten over de wilde ganzen, de productie van WildStoof, de samenwerking met Bram’s en natuurlijk om te proeven.

Een krantenartikel dat er uitgebreid aandacht aan gaf is hier te lezen.