AquaSurveyor met blauwalgsensor

Samen met Hoogheemraadschap Rijnland is door Eyewings weer een volgende innovatie ontwikkeld: een varende chlorofyl- en blauwalgsensor. Daarvoor is gebruik gemaakt van het platform van de BathyBoat. Met deze innovatie zal het veel makkelijker worden om de ontwikkeling van met name blauwalg te volgen omdat de boot autonoom met behulp van voorgeprogrammeerde waypoints kan varen en data verzamelen die meteen uit te lezen is. De boot kan natuurlijk ook nog steeds handmatig op afstand bestuurd worden.

De eerste testvaart heeft gisteren plaatsgevonden en was succesvol. De sensor registreert correct en de data worden in de computer aan boord van de boot correct ingelezen en aan een nauwkeurige positie gekoppeld door de aanwezige on board RTK.

De volgende ontwikkeling zal een uitbreiding van sensoren zijn voor de AquaSurveyor, naast een iets groter model boot. Dan kunnen de sensore ook modulair worden ingebouwd. Met deze sensoren wordt de AquaSurveyor een volwaardig instrument om realtime waterkwaliteit te meten.

De aanvullende, modulaire sensoren die nu gepland staan zijn

  • Opgelost zuurstof
  • REDOX
  • Geleidbaarheid
  • PH

Kijk voor meer info op www.aquasurveyor.com

Eyewings maakt 360° video

U heeft waarschijnlijk al wel eens een 360° foto gezien. Zo’n foto waarbij je in een foto ‘rond kunt kijken’ met mobieltje of de muis. Die techniek is inmiddels ook naar video gebracht. Dat geeft een geweldig effect!

In 360° video’s, die het beste op een mobieltje kunnen worden bekeken, kan de gebruiker zelf bepalen in welke richting hij in de video wil kijken door z’n mobieltje te bewegen of de muis te verslepen bij een PC.

Eyewings maakt steeds vaker 360° video’s voor opdrachtgevers. Daarbij wordt ook gebruikt gemaakt van drones om 360° opnames vanuit de lucht te maken.

Met deze innovatieve techniek ontstaat er een veel intensere beleving van de video en het getoonde komt daardoor natuurlijk beter over.

Om dergelijke opnames vanuit de lucht te kunnen maken, zijn door Eyewings weer aanpassingen aan de drones gemaakt om dit mogelijk te maken.

Hier een voorbeeld van zo’n 360° video die gemaakt is voor Kampeerdorp De Zandstuve.

Aandeel Hollands Wild verkocht

Sinds 1 juli 2020 heeft InspirAktie B.V. na ruim 5 jaar zijn aandeel in Hollands Wild B.V. verkocht.

In die afgelopen periode is Hollands Wild gegroeid en heeft het afzetkanalen gevonden bij boerderijwinkels, horeca, maaltijdboxen en webwinkels en recentelijk ook bij retail.

Daarmee is een bijdrage geleverd aan het mede oplossen van het wilde ganzenprobleem in Nederland, al is het probleem daarmee zeker nog niet opgelost. Het aantal wilde ganzen blijft nog steeds bijzonder hoog.

Weer innovatie Eyewings

Eyewings is weer bezig met een innovatie: een draagbare afstandbediende boot voor realtime centimeter nauwkeurige dieptemetingen in RDNAP formaat. De boot zal daarnaast ook zelfstandig via vooraf geplande waypoints kunnen gaan varen.

Dat allemaal zonder gedoe met laptops of tablets. Enkel de BathyBoat, een USB stick en de afstandsbediening.

Vooral voor waterschappen, waterbedrijven en baggerbedrijven gaat dat een handig stuk gereedschap worden!

Innovatie bij Hollands Wild

Afgelopen jaar heeft Hollands Wild een heerlijk nieuw product ontwikkeld waar de wilde gans in is verwerkt: WildStoof.

Wilde ganzen zijn in steeds grotere aantallen in onze polders te vinden. Dat kun je werkelijk een succes van de natuur noemen. Het is ook te zien als een reactie van de natuur op onze eenzijdige inrichting en gebruik van het landschap.

Die wilde ganzen zijn tegelijkertijd ook een toenemend probleem aan het worden voor de landbouw. Door hun enorme aantallen begint de schade op te lopen voor boeren. Ze eten gras, jonge gewassen en ze poepen veel. Gras met ganzenpoep lusten de koeien vervolgens niet en dus dubbel probleem voor de boer. Ze worden dus bestreden.

En nu komt het: dat vlees van wilde ganzen is heerlijk! Daarom zet Hollands Wild in op het zo goed mogelijk benutten van dat vlees door er lekkere producten van te maken die makkelijk te bereiden zijn voor de consument. Producten dus van het meest scharreligste vlees denkbaar, uit onze eigenste polders, zoals de nieuwe WildStoof.

De WildStoof was vorig jaar al verkrijgbaar bij een aantal locaties van Bram’s. Dat bleek een schot in de roos en daarom is het dit jaar op alle locaties van Bram’s leverbaar: frites met WildStoof.

Er is ook de nodige aandacht aan besteed door de media en zo kwam de Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland ook persoonlijk langs om zich uitgebreid voor te laten lichten over de wilde ganzen, de productie van WildStoof, de samenwerking met Bram’s en natuurlijk om te proeven.

Een krantenartikel dat er uitgebreid aandacht aan gaf is hier te lezen.

Eyewings helpt waterschap met nestdetectie

Waterschappen zitten met een dilemma als het gaat om het onderhouden van de oevers van watergangen. Voor goed onderhoud moeten die taluds schoon blijven en vrij van (overdadige) begroeiing. De oevers worden daarom in het seizoen regelmatig gemaaid. Het water in de watergangen moeten immers ongehinderd door kunnen stromen.

Maar dat maaien staat op gespannen voet met de nieuwe Wet Natuurbescherming. Daarin is onder meer vastgelegd dat nesten niet mogen worden verstoord, op straffe van flinke boetes per nest. Elk Waterschap beheert vele honderden kilometers aan taluds en oevers en dan gaan die boetes flink in de papieren lopen. Met het toenemende toezicht hierop, moeten er oplossingen komen.

Eyewings heeft daarom een app ontwikkeld voor de trekkermachinisten die het maaiwerk uitvoeren. Zodra de trekker in de buurt van een nest komt, gaat er een alarm af. De machinist kan al rijdend de maaikorf omhoog halen, doorrijden en zodra het alarm is gestopt de maaikorf weer laten zakken en verder maaien.

Om dit mogelijk te maken, worden de nesten vooraf aan het maaien door Eyewings met behulp van drones die uitgerust zijn met hoge resolutie warmtebeeld camera’s geautomatiseerd in beeld gebracht. Met die gegevens wordt de app vervolgens automatisch geüpdatet.

Door de inzet van drones, gekoppeld aan toegepaste IT is een bijzonder effectieve oplossing mogelijk gemaakt die ook nog eens efficienter is dan andere methodes.

Hier is een link naar meer informatie en een persbericht.


InspirAktie en Slow Food

Sinds een aantal maanden werkt InspirAktie samen met Slow Food Nederland aan de ondersteuning van die beweging.

Slow Food is een internationale voedselbeweging die zich inzet voor een good, clean en fair voedselsysteem.

Slow Food stelt zich op het standpunt dat iedereen recht heeft op goed voedsel; duurzaam geproduceerd tegen een eerlijke prijs. Daarom brengen ze mensen uit de hele voedselketen samen: boeren, tuinders, chefs, vissers, wetenschappers, ondernemers en consumenten.

Betrokken zijn bij deze beweging past natuurlijk helemaal bij de inzet van InspirAktie en Rutger van Soelen. Net als de deelname in Hollands Wild gaat het hier om het bevorderen van eten dat puur, lokaal en authentiek is, met respect voor natuur en cultuur.

We gaan werken aan een nauwere samenwerking tussen de Ark van de Smaak en de Chef’s Alliantie.

Het hart van de beweging. Wil je immers producten en de bijbehorende cultuur, gebruiken en ’terroir’ levend houden, dan moeten we zorgen dat die producten gegeten worden. Bekendheid en liefde via tafel, glas en bord.

FPD 2018

InspirAktie helpt Food Professional Day 2018

Samen met Hollands Wild is InspirAktie betrokken bij het van de grond krijgen en organiseren van de Food Professional Day 2018.

Food Professional Day is zoals de naam al zegt bedoeld voor professionals uit de voedingsketen en wordt georganiseerd door Hogeschool Rijn-IJssel.
Na een eerdere poging, is het voor 2018 gelukt om Wild als thema op te voeren voor de FPD 2018.
Het thema zal via verschillende invalshoeken belicht worden. Hoe te bereiden, waar komt het voor, wanneer etc.

Hopelijk draagt de dag bij aan het besef dat er in Nederland veel wild te krijgen is, met name buiten het traditionele ‘jacht seizoen’. Het meeste is zelfs in de zomermaanden beschikbaar. Het wild dat dan geschoten wordt is met name wilde ganzen, in het kader van schadebestrijding. Daarmee is het formeel wettelijk zelfs geen jacht, maar bestrijding.
Tenslotte heeft het scharreligste vlees uit onze eigen polders natuurlijk een bijzonder kleine ecologische voetafdruk en vindt bijvoobeeld het Wereldnatuurfonds Duitsland wild de beste keuze als je op zoek bent naar het meest milieu- en diervriendelijkste vlees.
Hier het linkje naar hun Einkaufsratgeber Fleisch.

Het belooft een mooie dag te worden met zowel workshops als plenaire voordrachten.
Het vind plaats 8 oktober 2018 te Wageningen.

Inmiddels is de FPD geweest. Voor belangstellenden is hier verdere informatie terug te vinden over de Food Professional Day 2018

Ganzenvlees uit eigen streek, nu ook op patat

Hollands Wild, genomineerd voor de Qooker Innovation Award, is weer goed in het nieuws gekomen. Ditmaal in het AD van 24 december 2017, naar aanleiding van het leveren van WildStoof voor de in het Rijnmond gebied beroemde pattat bakker Bram Ladage.
Hollands Wild heeft er een blog aan gewijd op zijn site.

Hier een link naar het volledige krantenartikel.

2SKiP

De afgelopen tijd ben ik in contact gekomen met een nieuwe boeiende start-up: 2SKiP.

2SKiP is een platform in opbouw voor het samen ontwikkelen en innoveren in zelf te definieren communities.
Het werkt met cirkels. Open en gesloten cirkels. Daarin kan kennis, idee en inzicht gedeeld worden om samen tot een beter ontwerp / initiatief te komen.

Bij de rondgang naar belangstelling voor het platform hebben een aantal interessante partijen aangegeven met een pilot mee te willen doen.

Klik hier voor een eerste blik op hun site.

Ik ben benieuwd naar de voortgang!