AquaSurveyor met blauwalgsensor

Samen met Hoogheemraadschap Rijnland is door Eyewings weer een volgende innovatie ontwikkeld: een varende chlorofyl- en blauwalgsensor. Daarvoor is gebruik gemaakt van het platform van de BathyBoat. Met deze innovatie zal het veel makkelijker worden om de ontwikkeling van met name blauwalg te volgen omdat de boot autonoom met behulp van voorgeprogrammeerde waypoints kan varen […]

Weer innovatie Eyewings

Eyewings is weer bezig met een innovatie: een draagbare afstandbediende boot voor realtime centimeter nauwkeurige dieptemetingen in RDNAP formaat. De boot zal daarnaast ook zelfstandig via vooraf geplande waypoints kunnen gaan varen. Dat allemaal zonder gedoe met laptops of tablets. Enkel de BathyBoat, een USB stick en de afstandsbediening. Vooral voor waterschappen, waterbedrijven en baggerbedrijven […]

Eyewings helpt waterschap met nestdetectie

Waterschappen zitten met een dilemma als het gaat om het onderhouden van de oevers van watergangen. Voor goed onderhoud moeten die taluds schoon blijven en vrij van (overdadige) begroeiing. De oevers worden daarom in het seizoen regelmatig gemaaid. Het water in de watergangen moeten immers ongehinderd door kunnen stromen. Maar dat maaien staat op gespannen […]